PRIVATUMO POLITIKA

 

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

1. Sąvokos

1.1. Duomenų valdytojas ir svetainės www.teakboats.com operatorius (toliau – Duomenų valdytojas) yra UAB „Teak Boats“, įmonės kodas 300637651, PVM mokėtojo kodas LT100002941715, Kertupio g. 63, Neveronys, Kauno raj. LT 54487 Lietuva, elektroninio pašto adresas – info@teakboats.com.

1.2. Pirkėjas – veiksnus fizinis arba juridinis asmuo, užpildęs užklausos formą arba įsigijęs prekių ar paslaugų interneto svetainėje www.teakboats.com.

1.3. Asmens duomenų tvarkymo taisyklės (toliau – Taisyklės), reglamentuoja pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus, kuriais remiasi Duomenų valdytojas tvarkydamas Pirkėjo asmeninius duomenis.

 

2. Bendrosios nuostatos

2.1. Pirkėjo asmeninių duomenų tvarkymą nustato Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą bei šios Taisyklės.

2.2. Pirkėjų duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais, tvarkomi sąžiningai ir tiksliai.

 

3. Asmens duomenų tvarkymas

3.1. Pirkėjas sutinka, kad asmens duomenys, kuriuos jis savo noru pateikia užsakymo metu, būtų tvarkomi remiantis šiomis taisyklėmis.

3.2. Pirkėjas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis ar juos pašalinti parašydamas el. laišką info@teakboats.com. Tokiu atveju pardavėjas nedelsdamas turi įgyvendinti pirkėjo prašymą (per 30 dienų).  

3.3. Duomenų valdytojas pripažįsta ir gerbia kiekvieno Pirkėjo, kuris pildo užklausą interneto svetainėje www.teakboats.com, teisę į privatumą. Duomenų valdytojas renka ir naudoja Pirkėjo asmens duomenis (pavadinimą arba vardą ir pavardę, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir kitą interneto svetainės užklausos metu nurodytą informaciją) paslaugų užsakymo apdorojimui arba kitų prisiimtų sutartinių įsipareigojimų vykdymui. Klientas pildydamas užklausą gali pareikšti savo sutikimą/nesutikimą dėl jo asmens duomenų naudojimo tiesioginės rinkodaros tikslams. Tai jis padaro pažymėdamas varnele (sutinku, kad mano asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais). 

3.4. Duomenų valdytojas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Duomenų valdytojo partnerius, teikiančius prekių pristatymo arba kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

3.5. Asmens duomenys tvarkomi naudojant saugias priemones, apsaugančias šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, atskleidimo arba kitų neteisėtų veiksmų.

 

4. Taisyklių keitimas

4.1. Duomenų valdytojas turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti Taisykles apie tai pranešdamas www.teakboats.com interneto svetainėje. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti techninę galimybę Pirkėjui iš naujo sutikti su atnaujinta Privatumo politika. 

4.2. Taisyklių papildymai arba pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie atsiranda interneto svetainėje www.teakboats.com.

4.3. Jeigu Pirkėjas nesutinka su nauja Taisyklių redakcija, jis turi teisę raštu jos atsisakyti.

4.4. Jei po Taisyklių papildymo arba pakeitimo Pirkėjas ir toliau naudojasi Teak Boats UAB teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutinka su naująja Taisyklių redakcija.

 

5. Informacijos pateikimas ir perdavimas

5.1. Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, Duomenų valdytojui yra pateikiami elektroniniu paštu info@teakboats.com arba paštu.

5.2. Atsakymą Duomenų valdytojas pateikia ta pačia forma, kuria buvo gautas pranešimas arba pretenziją.

 

6. Slapukai (angl. cookies)

6.1. Slapukas – mažas tekstinis dokumentas, turintis unikalų identifikacijos numerį, kuris yra perduodamas iš interneto svetainės į asmens kompiuterį, kad būtų galima atskirti asmens kompiuterį, naršyklės tipą ir matyti asmens veiklą internete. Unikalus numeris identifikuoja asmens naršyklę kiekvieną kartą asmeniui apsilankius interneto svetainėje. Slapukai neleidžia įsiminti asmeninės informacijos (tokios kaip asmens vardas ir adresas). Svetainėse slapukai naudojami, siekiant vesti statistiką, tokią kaip asmenų apsilankymų interneto svetainėje skaičius ir srautas. Tokia informacija nebūna susieta su asmenine informacija. 

6.2. Slapukų naudojimo tikslai:

6.2.1. Svetainės užklausų formavimui (svetainės pagrindinei veiklai vykdyti) ir svetainės lankytojų statistiniams duomenims skaičiuoti. Naudojantis interneto svetaine, iš kliento gali būti paprašyta užpildyti formą tam, kad jam galėtų būti parengtas pasiūlymas. Tokiu atveju kliento prašoma pateikti asmens duomenis (tokius kaip vardas, el. pašto adresas, telefonas ir pan.). Bendrovė turi teisę savo nuožiūra visais teisėtais būdais naudotis visa asmens pateikta informacija ir duomenimis, kuriuos asmuo pateikia pildydamas formą arba kitais būdais. Slapukas, užklausos formavimui, sukuriamas, kai vartotojas užildo formos laukelius, o ištrinamas, kai vartotojas uždaro (atsijungia) svetainės langą (baigia sesiją). 

 

7. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

7.1. Siekiant įvertinti pirkėjo įsigytų paslaugų kokybę, po paslaugos suteikimo su klientu gali būti susisiekta el. paštu ar telefonu, bei prašoma palikti atsiliepimą ir įvertinti įsigytą prekę ar paslaugą. 

7.2. Lankytojams užsiprenumeravus naujienlaiškį ir pateikus savo el. paštą šis gali būti perduotas trečiosioms šalims. 

 

8. Baigiamosios nuostatos

8.1. Ši Privatumo politika yra atnaujinta 2022m. Rūgpjūčio 9 d. Apie visus Privatumo politikos pakitimus bus informuota pagal šios Privatumo politikos 4 punktą.